top of page

Supervisie

Supervisie is:

 • Verbeteren van competenties.

 • Kritisch leren reflecteren op het beroepsmatig handelen.

 • Beter leren communiceren.

 • Leren vanuit praktijkervaring.
   

 

Het gaat bij supervisie om inzicht, leren en handelen.

 

Het leren in supervisie is gebaseerd op reflecteren, bijvoorbeeld aan de hand van vragen als:

 

 • Wat is er precies gebeurd? 

 • Wat betekent dit voor jou, voor andere betrokkenen?

 • Zou je het ook anders kunnen bekijken?

 • Hoe dan en welke consequenties heeft dat voor het vervolg?

 • Hoe zou je het verder willen aanpakken?

 • Op welke manier en welke hulpmiddelen heb je daarbij nodig?

tarief: €95,- per uur

Voor mensen met een minimum inkomen geldt een aangepast tarief.

bottom of page