top of page

Voice Dialogue

Primaire ikken

In Voice Dialogue wordt ervan uitgegaan dat elke menselijke psyche bestaat uit een onnoemelijk aantal aspecten of 'ikken' of 'delen'. Al die delen samen hebben we ons tijdens ons leven eigen gemaakt en zijn onze persoonlijkheid geworden. Met sommige van die aspecten of delen vereenzelvigen we ons: de 'primaire ikken'. We zeggen bijvoorbeeld over onszelf: ik ben een verlegen, opgewekt, bang, optimistisch, onzeker, intelligent, sociaalvoelend, enz., iemand, al naargelang van toepassing is. Dat is wie wij denken dat we zijn. Het is ons zelfbeeld.

Verstoten ikken

Andere aspecten van onze psyche zijn verstoten. Daar willen we niets mee te maken hebben. zo sterk zelfs dat we denken dat wij dat niet in ons hebben: de 'verstoten ikken', Veel van de z.g. negatieve emoties en andere ongewenste delen zijn gaandeweg door onze opvoeding en socialisatie naar het onbewuste verdwenen. Dat betekent uiteraard niet dat ze er niet meer zijn. We hebben er gewoon geen weet (meer) van, Bij meisjes wordt bijvoorbeeld 'lief-zijn' aangemoedigd en kwaadheid uiten afgekeurd. Veel vrouwen hebben daardoor hun agressiviteit verbannen en omdat dat vaak verward wordt met assertiviteit. mag ook die er niet zijn. Dan is er ook nog een aantal 'ikken', dat in het grijze gebied ertussen ligt, waar we ons maar half bewust van zijn,

Al die 'verstoten ikken' laten zich echter niet zomaar aan de kant zetten en hebben hun eigen (vaak slinkse) manieren gevonden om toch gehoord en gezien te worden. We projecteren die eigenschappen op de mensen om ons heen en ergeren ons aan of bewonderen de mensen die deze aspecten wel bezitten.

Doel: erkennen en toe-eigenen

Een belangrijk doel van de Voice Dialogue techniek is om meer bewustzijn te verkrijgen over het rijke en kleurrijke palet van onze innerlijke wereld. Met de medewerking van de controller/poortwachter kunnen we een van die delen aan het woord laten en de gelegenheid geven ongenuanceerd te zeggen wat hij te vertellen heeft. Zijn we normaal meer geneigd om bijvoorbeeld onze innerlijke criticus te nuanceren, nu mag de criticus ongegeneerd laten weten waarover hij allemaal zo ontzettend kritisch is. De enige taak van de criticus is namelijk: kritisch zijn. Zo kunnen we van elk deel informatie krijgen en ook de positieve kant van dat aspect in onszelf ontdekken, Geen enkel deel is namelijk alleen maar negatief, of alleen maar positief. Zo kan onze criticus ons onder andere beschermen tegen teveel naïviteit, zelfgenoegzaamheid, of inactiviteit. Het gaat erom het deel te horen en te erkennen, waardoor het in het licht van ons bewustzijn komt. Dan kunnen we ons dat aspect van onszelf (weer) toe-eigenen en het de plek geven die het toekomt, namelijk een deel van het bouwsel van onze persoonlijkheid. Door al die verschillende aspecten te integreren komt er meer balans en krijgen de 'verstoten ikken' minder macht over ons doen en laten.

Radiozender

De taak van de therapeut is met name het interviewen van de diverse delen, er daarbij voor zorgend dat, per onderzoeksmoment, alleen dat ene deel zijn/haar zegje doet. Het is als het nauwkeurig afstemmen op de juiste frequentie van een radiozender. Het aantal delen dat geïnterviewd kan worden is eindeloos: angst, plezier, vermoeidheid, moeder, baas, kind, vrijheid, frustratie, verveling, verdriet, verlangen, pijn. De kracht van de Voice Dialogue techniek ligt er vooral in dat alles er mag zijn en dat er, door het proces van integratie, meer bewustzijn, balans en heelheid ontstaat.

(bron: Marijke Leys)

bottom of page