top of page

Psychomotorische  Therapie

PMT: leren door ervaren

 

Psychomotorische therapie is een professionele behandelvorm, die al jarenlang zijn kracht bewijst in de reguliere GGZ bij o.a. depressie, trauma, angst- en paniekklachten, negatieve lichaamsbeleving, eetstoornissen en problemen met emotieregulatie. Gelukkig zijn er steeds meer mogelijkheden om ook in de particuliere sector gebruik te maken van PMT.

PMT biedt de mogelijkheid je bewust te worden van patronen en mechanismen die tot klachten geleid hebben. Er komt ruimte om te oefenen met nieuw gedrag en voor het opdoen van nieuwe ervaringen.

woordplatje PMT

Hoe gaan we aan de slag?

 

Afhankelijk van de klacht stel ik een oefening voor. Dit gaat altijd in overleg. Je doet bij mij nooit iets tegen je zin. Tijdens de oefening heb ik aandacht voor je lichaam, je spierspanning, je ademhaling.

Je lichaam is als het ware een wegwijzer die je vertelt wat er in een bepaalde situatie met je gebeurt. Mogelijk heb je je ergens aan geïrriteerd, vond je iets spannend of juist fijn. Na de oefening hebben we het daar over.

Je leert hierdoor zelf contact te maken met de signalen van je lichaam, deze op te merken en ernaar te luisteren.

Vertel het me en ik zal het vergeten,

 

laat het me zien en ik zal het onthouden,

 

laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.

                                                                          Confucius

Vanuit het doen, het ervaren, leer je lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen herkennen en begrijpen.

 

De behandeling kan zich richten op zowel actuele situaties, als op gebeurtenissen uit het verleden en de daarmee verbonden gedragspatronen en conflicten.

boom

Traumabehandeling

 

Inmiddels heb ik ruime ervaring in het behandelen van trauma, binnen de GGZ en daarbuiten. Ik gebruik hierbij de methode van Pat Ogden, genaamd SensorimotorPsychotherapy.

Deze methode is erop gericht de lichamelijke "inprint" van een trauma dat zich vast heeft gezet in het lichaam te onderzoeken en te bewerken.

Wat vinden deelnemers van PMT:

"Door PMT heb ik ontdekt dat mijn lijf figuurlijk vleugels heeft waarmee ik (zelf) kan vliegen. Het begin van een nieuwe reis...."

—  Name, Title

bottom of page